top of page
  • Volkan

History of the World Map by Map

Updated: Jul 10, 2020

© Dorling Kindersley Limited, 2018


Dorling Kindersley (Penguin Random House) tarafından, Peter Frances ve Janet Mohun'un baş editörlüğü ile çıkartılmış harika bir referans kitabı.Her biri 10-20 alt bölümden oluşan 7 ana bölümde, tarihin akışı haritalar ve resimlerle inceleniyor.

  • Prehistory (7 MYA - 3000 BCE)

  • The Ancient World (3000 BCE - 500 CE)

  • Middle Ages (500 - 1450)

  • The Early Modern World (1450 - 1700)

  • Revolution and Industry (1700 - 1850)

  • Progress and Empire (1850 - 1914)

  • The Modern World (1914 - Present)


Önsözünde televizyon programcısı ve tarihçi Peter Snow şöyle yazmış:


Bu kitap dünya üzerindeki yaşamın hikâyesini daha önce gördüğümden çok daha titiz detaylar ve dikkat çekici fotoğraflarla anlatıyor.
10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page