top of page
  • Volkan

Yeni Bır Bakış Açısıyla Dünya Tarihi ~ Clive Ponting

Updated: Jul 10, 2020

© World History: A New Perspective, Chatto & Windus, Random House 2000

© Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2011 ~ 7. Basım, Ekim 2018, İstanbulBu tip 1000 sayfaya yakın "tüm" dünya tarihi kitapları, genelde referans kitap olarak alınır ve bir bilgi lazım olursa bakılır; tabi tez yazmıyorsanız :)


Bir tez yazanlar, bir de benim gibi kırkından sonra tarihle kafayı bozmuş olanlar oturup tamamını okurlar herhalde. Okuduğum kısımlardan alıntıları da not aldığım için, epeyce bir süre (herhalde 2 ay kadar) elimin altında dolaşan bu kitabı, kolay anlatımı sebebiyle beğendim.


Bu kadar sayfaya rağmen, bazı aradığınız detayları bulamamak mümkün; böyle kalınca bir kitaptan bekleneceği üzere bazı bölümlerde mükerrerlikler var, yine de özellikle her tarihi bölümün ön ve arkasında yaşananlar için bölüm referansı vererek yazılmış olması da dahil genelde beğendiğim bir kitap oldu.


Kitaptan kısa alıntıları aşağıda paylaşıyorum.Sf.35

MÖ 10.000’de Dünya: Nüfus 4 milyon. Büyük kentler: Yok. Büyük buz tabakaları geri çekiliyor, Britanya hâlâ Avrupa kıtasına bağlı. Kuzey Denizi ve Baltık Denizi yok. İlk insan grupları Güney Amerika'nın en güneyine ulaşıyor. İlk çanak çömlek Comon avcı-toplayıcılar tarafından Japonya’da yapılıyor. Güneybatı Asya’da ilk küçük köyler. Akdeniz’de ilk tekneler kullanılıyor.

Sf. 78

Bu tarihte Mısır'da ne olduğunu bilmek çok zor. Sorun, MÖ 3000’den sonraki 2500 yıllık Mısır tarihinin büyük bölümünün, Mısır’ın tümünü yönetmeyen kralların varlığıyla farklılaşan “ara” dönemlerle kesintiye uğrayan 26 hanedan şeklinde yapılanması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. … Geleneksel olarak Birinci Hanedan’ın ilk kralı Menes’ti, ancak oynadığı rolün ne olduğu kesin olarak bilinmiyor ve Menes, başka bir isim altındaki Narmer olabilir. Mısır’ın 3050 dolaylarındaki birleşmesinin, çok daha uzun süren bir gelişme sürecinin yalnızca bir bölümü olduğu açıktır. Daha bir 1000 yıl boyunca Mısır’da bir dizi malli ve bölgesel kültür söz konusu oldu ve birçok tapınak bu eski üsluplarda inşa edilmeye devam etti. Bunları birbirleriyle kaynaştırmak ve artık Mısır kültürünün en mükemmel örneği olduğu düşünüleni onlara kabul ettirmeye çalışmak oldukça uzun sürdü. Bu kültür firavunun sarayından türedi ve aşağı yukarı birleşme zamanında çok hızlı şekilde meydana çıktı. Kutsal firavunun etrafında incelikle işlenmiş bir ideoloji, mecazlar ve törensellik yaratıldı, hiyeroglif olarak bilinen oldukça özgün bir yazı sistemi de birdenbire ve tamamen gelişmiş olarak ortaya çıktı.

Sf.320

Sunglar daha önce Çin'de ve dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş ölçüde güçlü bir bürokrasi ve merkezi bir devlet kurdular. Yönetimin en yüksek kademesinde 5-9 arası üyesi bulunan bir Devlet Konseyi yer alıyordu. Konseye imparator başkanlık ediyordu ancak sadece bir tek oya sahipti. Resmi dokümanları hazırlayan Bilim Adamları Kurulu bu konseye bağlıydı. Merkezi resmi bürokraside yaklaşık 25 bin sivil memur bulunuyor, yaklaşık 20 katı da eyaletlerde çalışıyordu. Avrupa’da yer alan devletlerin, kraliyet maiyetindeki bir avuç katiple fiili bir yönetime sahip olduğu bir zamanda Çin’de durum buydu.

Yorum ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.


35 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page