top of page
  • Volkan

Bir Nefeste Dünya Tarihi ~ Emma Marriot

Updated: Jul 10, 2020

The History of the World in Bite-Sized Chunks

© Michael O'Mara Books Limited, 2012

© Maya Kitap, 2014 ~ 7. Baskı, Kasım 2014, İstanbul


Adından bekleneceği üzere dünya (medeniyetler) tarihinin MÖ 3500 - MS 1945 arasındaki yaklaşık beş bin beş yüz yıllık tarihini 200 sayfaya sığdıracak şekilde bir özet olarak tanımlayabilirim. Bir referans ile almadığım bu kitabı, sonradan okuduğum diğer kitaplarla karşılaştırdığımda tutarlı bulduğumu söyleyebilirim.


Elbette çok fazla detaya giremiyor, tarihin bazı kısımlarını inceleyemiyor, ama zaten bu şekilde hedeflenmiş. Arka kapakta da yazdığı gibi bir "el kitabı".


Sf. 14

İlk büyük Sümer İmparatorluğu, M.Ö. yaklaşık 2350 yılında Akad Kralı Sargon (Sümer'in kuzeyinde yer alan antik bir krallık) tarafından kurulmuştu. Bütün Sümer şehirleri onun kontrolü altında birleşti. İmparatırluk Suriye'den Basra Körfezi'ne kadar uzanıyordu. Bu hanedanlık takriben M.Ö. 2200 yılında yıkıldı. Ancak M.Ö. 2150'den sonra Ur kralları Sümer otoritesini yeniden kurup, Akadları egemenlikleri altına aldılar. Tahminen M.Ö. 2000 yıllarında, Elamitlerin istilası (Sümer'in doğusunda yer alan bir medeniyet) ve Ur'un yağmalanmasını takip eden süreçte Sümerliler Amorit egemenliği altına girdi. Yakın gelecekte onlardan geriye kalanlardan büyük şehir devleti Babil doğacaktı.

350 yılın özeti :)

Sf. 24

Dünyanın en gelişmiş kent topluluklarından biri, yaklaşık olarak M.Ö. 2500 yılında, günümüzde Pakistan sınırları içerisinde bulunan İndus Nehri'nin aşağı vadisinde ortaya çıktı. Bu topluluk pek çok açıdan Antik Mısır'dan daha ileriydi. 500.000 kilometrekarelik bir alanı kaplıyordu. Bu haliyle toprakları 63.000 kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Mısır'dan çok daha genişti.

...

Mohenjo-daro'da neredeyse her evde bulunan tuğla kanal formundaki tuvaletler sokakların altından akan bir kanalizasyon sistemine bağlanmaktaydı.

Yorum ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler. Sorularınızı da iletebilirsiniz.

Sevgiler.


11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page