top of page
  • Volkan

50 Soruda Yapay Zekâ ~ Cem Say

Updated: Jul 10, 2020

© 7 Renk Basım Yayım ve Filmcilik, 2018 ~ 3. Baskı, Ekim 2018, İstanbul


Sf. 18

10 el parmağımız olduğu için sayıları 10 değişik rakam kullanarak ondalık gösterimle yazıyoruz. Orta Amerika'daki Maya Uygarlığı 20 rakama dayalı bir sayı gösterimi kullanıyordu, çünkü pabuç giyme alışkanlıkları yoktu!

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olan Cem Say, "İnsanların yapabilip makinelerin yapamayacağı şeyler var mıdır?", "Turing kimdir? ve Turing makinesi nedir?", "Kuantum bilgisayarı nedir?", "Yapay zeka nedir?", "Bilgisayar sanat yapabilir mi?", "Yapay zekâ yanlış yapar mı?", "Robotlar aşık olabilir mi?", "Yapay zekâ dünyayı ele geçirip hepimizi yok edecek mi?" gibi popüler surulara cevaplar arıyor.
Sf. 32

Problem bir algoritmanın ortaya konulmasını istiyordu, ama o zamanlar "algoritma" dediğimiz şeyin net matematiksel bir tanımı yoktu. Akıllara "bir hesaplamayı gerçekleştirmek için kullanılabilen, muğlak olmayan, basit adımlardan oluşan bir yordam" gibi bir tarif geliyordu, ama bir şeyin böyle bir yöntem olup olmadığını kesinkes ayırt etmeye yarayan bir tanım mevcut değildi.

...

Turing ise makinesine matematiksel işlemler yapan (ve yorulma, uyuma, acıkma, yaşlanma, dikkat dağınıklığı, kâğıt/kalem eksikliği vs. pratik sorunları hiç yaşamayan) bir insanı temsil eden bir "makine" türünü gerekli nitelikte tanımlayarak başlıyordu. Bu bağlantıyı, aşağıda göreceğiniz gibi, o kadar basit bir şekilde anlatıyordu ki, okuru insanların yapabileceği her cins hesap işinin bu türden bir makinece de gerçekleştirilebileceğine ikna ediyor, böylece nihayet "algoritma" kavramına bir tanım geliştirmiş oluyordu.

...

Daha sonra Church'ün taktığı adla, bir "Turing makinesi" (TM) şu iki bileşenden oluşur: - Kareli bir defterin ilk satırını (ya da isterseniz bir tuvalet kağıdını) sonsuza dek uzatarak gözünüzde canlandırabileceğiniz, her karesine bir sembol yazılabilen ve istenen karesine erişilip oradaki sembolün okunmasına ve dilenirse silinip yerine bir başkasının yazılmasına imkân veren bir teyp (Modellediğimiz insanın sınırsız miktarda kâğıt/kalem/silgi kullanabilmesi bu şekilde temsil ediliyor. Bu insanın belli bir anda kâğıdın sadece kağıdın bir noktasına bakabileceği gerçeğine de bu okuma/yazma işlemlerinin sadece teyp üzerinde sağa sola gezdirilen tek bir "teyp kafası"nın o anda üstünde olduğu karede yapılabilmesiyle sadık kalınıyor). - (Modellediğimiz insanın kafasındaki bellek gibi) sınırlı bir miktarda bilgi tutabilen bir kontrol birimi. Uygulanacak yordamın adımları da bu bilgilere dahildir. Günümüzün terminolojisini kullanırsak, bu "program" makinenin sonraki adımında ne yapması gerektiğini belirler. ("Şimdi üstünde olduğun karede Y harfini görüyorsan onu silip yerine Z harfini yaz, sonra kafayı bir soldaki kareye getir", "8 numaralı komuta atlayıp oradan devam et", "Çalışmayı durdur" vb.) basit "komut"lardan oluşur.
6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page